As of April 1, 2018

Areas Offices
Hokkaido Area Sapporo, Asahikawa, Hakodate
Tohoku Area Sendai, Koriyama, Yamagata, Morioka, Akita, Aomori
Kita-Kanto Area Omiya, Saitama-Nishi, Takasaki, Utsunomiya, Mito, Tsukuba, Nagano, Matsumoto, Niigata, Nagaoka
Shutoken Area Tokyo, Tokyo-Higashi, Tokyo-Minami, Tokyo-Nishi, Machida, Chiba, Funabashi, Kashiwa, Yokohama, Shonan, Kofu
Chubu Area Nagoya, Okazaki, Gifu, Mie, Shizuoka, Numazu, Hamamatsu, Kanazawa, Fukui, Toyama
Kinki Area Osaka, Sakai, Nara, Osaka-Kita, Otsu, Kyoto, Kobe, Himeji
Chugoku-Shikoku Area Hiroshima, Sanin, Okayama, Takamatsu, Matsuyama
Kyushu Area Fukuoka, Kita-Kyushu, Kurume, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa

Housing Loans Center

  • Tokyo Housing Loans Center
  • Osaka Housing Loans Center
  • Fukuoka Housing Loans Center