As of April 1, 2022

Areas Offices
Hokkaido Area Sapporo, Asahikawa, Hakodate
Tohoku Area Sendai, Koriyama, Yamagata, Morioka, Akita, Aomori
Kita-Kanto Area Omiya, Saitama-Nishi, Takasaki, Utsunomiya, Mito, Tsukuba, Nagano, Matsumoto, Niigata, Nagaoka
Shutoken Area Tokyo, Tokyo-Higashi, Tokyo-Minami, Tokyo-Nishi, Machida, Chiba, Funabashi, Kashiwa, Yokohama, Shonan, Kofu
Chubu Area Nagoya, Okazaki, Gifu, Mie, Shizuoka, Numazu, Hamamatsu, Kanazawa, Fukui, Toyama
Kinki Area Osaka, Sakai, Nara, Osaka-Kita, Otsu, Kyoto, Kobe, Himeji
Chugoku-Shikoku Area Hiroshima, Fukuyama, Sanin, Okayama, Takamatsu, Matsuyama
Kyushu Area Fukuoka, Kita-Kyushu, Kurume, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa

Housing Loans Center

Tokyo Housing Loans Center, Osaka Housing Loans Center, Fukuoka Housing Loans Center

Guarantee Branch

Sapporo Guarantee Branch, Sendai Guarantee Branch, Omiya Guarantee Branch, Tokyo Guarantee Branch, Nagoya Guarantee Branch, Osaka Guarantee Branch, Hiroshima Guarantee Branch, Fukuoka Guarantee Branch